ครั้งที่ 7

IT LAW

7_IT_Law


แนวข้อสอบ
  • วันสอบ วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.

  • มีข้อสอบ 10 ข้อประกอบด้วย ท่องจำ 4 ข้อ + ประยุกต์ 4 ข้อ + Unseen 2 ข้อ

  • ข้อแบบอัตนัย (เขียนตอบ)

  • หลักการ CIA Threat Vulnerability

  • Creative Common

  • Physical ดู Clip ของ Google, Microsoft และ Facebook

  • Symmetrics และ Asymmetrics อธิบาย

  • จากงานเดี่ยว/กิจกรรมในห้องเรียน

  • จากงานกลุ่มในครั้งที่ 6 เรื่อง Network Security ดูคลิปและสุ่มเลือกมาตอบ 1 เรื่อง (ต้องดูคลิปมาก่อน)


Ĉ
Pattamaporn Pimhanam,
Jul 22, 2015, 7:18 PM
ċ
TedTalk3_1024bit_public.aepkey
(0k)
Pattamaporn Pimhanam,
Jul 22, 2015, 7:34 PM
Comments