ครั้งที่ 4

4UserSecurity_3


แบบฝึกหัดกลุ่ม (ให้เวลาศึกษา 30 นาที)

จัดกลุ่ม 4-6 คน เลือกนำเสนอ 1 ข้อ ใช้คอมพิวเตอร์นำเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มละไม่เกิน 20 นาที ไม่ต้องทำสไลด์

  1. วิธีการตั้งค่าความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน เช่น วิธีการตั้งรหัสผ่าน วิธีการล็อคหน้าจอ การตั้ง Screen Saver

  2. วิธีการตั้งค่าความปลอดภัยบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ในกลุ่มของนักศึกษามี เช่น Samsung, iPhone, iPad, Tablet

  3. LINE การตั้งค่าความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว การแชทลับ

  4. วิธีการยกเลิก Account บน Facebook, Gmail, Hotmail, IG

  5. ลบข้อมูลการท่องเว็บ Cookies และ History บน Google Chrome, Internet Explorer และอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ในกลุ่มมี

  6. การทำ 2-Step Verification บน Gmail, Apple ID, หรือ hotmail ยกเว้น Facebook (สอนแล้ว)

Present Privacy 6913

privacy6913


Present Privacy NEWS 6911

4.1_Privacy_NEWS_6911


Present Privacy NEWS 6912

4.2_Privacy_NEWS_6912Hidden @ Line S.6911

4.2 Hidden Line 6911


Hidden @ Line S.6912

4.2 Hidden Line 6912


Comments